สอนทำนาฬิกาสวยๆ ประดับข้อมือ

รูป 1 สอนทำนาฬิกาสวยๆ ประดับข้อมือ

สอนทำนาฬิกาสวยๆ ประดับข้อมือ

อุปกรณ์

 • นาฬิกา
 • หนังเทียม
 • คัตเตอร์
 • กรรไกร
 • เข็มกับด้าย
 • ดินสอ
 • ที่เจาะรู

วิธีทำ

 1. วัดนาฬิกาติดกับสายหนังเทียม
 2. เจาะรูนาฬิกา บนสายหนัง
 3. เปลี่ยนสายหนัง
 4. ทำลายสวยๆ เจาะรู วาดรูปที่ต้องการลงบนกระดาษ (สังเกตการทำจากรูปด้านล่าง)
 5. ถักเชือกตามแบบที่ออกแบบไว้

นำไปใส่สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำนาฬิกาสวยๆ ประดับข้อมือรูป 3 สอนทำนาฬิกาสวยๆ ประดับข้อมือรูป 4 สอนทำนาฬิกาสวยๆ ประดับข้อมือรูป 5 สอนทำนาฬิกาสวยๆ ประดับข้อมือรูป 6 สอนทำนาฬิกาสวยๆ ประดับข้อมือรูป 7 สอนทำนาฬิกาสวยๆ ประดับข้อมือ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน