ของเล่นแมว เสาพันเชือก สีสวย

รูป 1 ของเล่นแมว เสาพันเชือก สีสวย

ของเล่นแมว เชือกพันเสา

อุปกรณ์

 • เสาไม้
 • เชือก
 • แม็กยิงไม้
 • สก็อตเทป
 • กรรไกร
 • สีย้อมผ้า
 • ตะแกรง
 • กะละมัง

วิธีทำ

 1. เตรียมเสาไม้ แบบมีแกนตั้งตรงกลาง
 2. ย้อมสีเชือก
 3. นำเชือกพันรอบไม้ ใช้แม็กยิงไม้ เย็บติดเสา เชื่อมต่อเชือกด้วยสก็อตเทปเหนียว
 4. พันไปเรื่อยๆ จนเสร็จ

นำไปวางไว้ให้แมวใช้ขูดเล็บ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ของเล่นแมว เสาพันเชือก สีสวยรูป 3 ของเล่นแมว เสาพันเชือก สีสวยรูป 4 ของเล่นแมว เสาพันเชือก สีสวยรูป 5 ของเล่นแมว เสาพันเชือก สีสวยรูป 6 ของเล่นแมว เสาพันเชือก สีสวยรูป 7 ของเล่นแมว เสาพันเชือก สีสวย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน