ตกแต่งแจกัน ที่ใส่ของ ด้วยด้ายสีสดใส

รูป 1 ตกแต่งแจกัน ที่ใส่ของ ด้วยด้ายสีสดใส

ตกแต่งแจกันสีสดใส ด้วยเชือกสีสด

อุปกรณ์

  • ขวดแจกันสีขาว
  • กรรไกร
  • กาว
  • สก็อตเทป
  • ด้ายสีสด

วิธีทำ

  1. นำด้ายสีสดใส พันรอบแจกันสีขาว ติดด้วยสก็อตเทปหรือกาว ยึดให้แน่น
  2. เปลี่ยน ตกแต่งด้วยหลายๆสี ตามต้องการ
  3. พันเสร็จตัดปลายที่เหลือออก ติดด้วยกาวหรือติดสก็อตเทป กันด้ายหลุด

นำไปใส่ของ ใส่ดอกไม้ ประดับบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งแจกัน ที่ใส่ของ ด้วยด้ายสีสดใสรูป 3 ตกแต่งแจกัน ที่ใส่ของ ด้วยด้ายสีสดใสรูป 4 ตกแต่งแจกัน ที่ใส่ของ ด้วยด้ายสีสดใสรูป 5 ตกแต่งแจกัน ที่ใส่ของ ด้วยด้ายสีสดใสรูป 6 ตกแต่งแจกัน ที่ใส่ของ ด้วยด้ายสีสดใส

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน