แหวนสวยๆ ทำลายจากเม็ดบีทรีดร้อน

รูป 1 แหวนสวยๆ ทำลายจากเม็ดบีทรีดร้อน

สอนทำแหวนลายสวย

อุปกรณ์

  • เม็ดบีทรีดร้อน
  • แผ่นรองรีดเม็ดบีท
  • กาวร้อน
  • หัวแหวนสำเร็จรูป
  • เตารีด

วิธีทำ

  1. วางเม็ดบีทลงในแผ่นรองรีด
  2. รีดให้ติดกันด้วยเตารีด
  3. แกะออกจากแผ่นรองรีด นำมาติดกับหัวแหวนสำเร็จรูป
  4. ติดด้วยกาวให้แน่น

นำไปใส่สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 แหวนสวยๆ ทำลายจากเม็ดบีทรีดร้อนรูป 3 แหวนสวยๆ ทำลายจากเม็ดบีทรีดร้อนรูป 4 แหวนสวยๆ ทำลายจากเม็ดบีทรีดร้อน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน