แจกันดอกไม้ ทาสีสวย สีทาเล็บผสมน้ำ

รูป 1 แจกันดอกไม้ ทาสีสวย สีทาเล็บผสมน้ำ

แจกันดอกไม้ ตกแต่งสวยๆ

อุปกรณ์

  • ขวดแก้ว
  • สีน้ำ
  • สีทาเล็บ
  • ถังน้ำ

วิธีทำ

  1. เทสีน้ำ สีขาว ใส่ขวดแก้ว เท เกลี่ยสีไหลรอบๆขวดแก้วด้านใน รอสีที่เหลือออก
  2. หยดสีทาเล็บ สีสวยลงในถังน้ำ
  3. นำขวดแก้ววางลงไปในน้ำที่มีสีทาเล็บ แล้วยกออก
  4. รอสีแห้ง

นำไปใส่ดอกไม้ประดับสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 แจกันดอกไม้ ทาสีสวย สีทาเล็บผสมน้ำรูป 3 แจกันดอกไม้ ทาสีสวย สีทาเล็บผสมน้ำรูป 4 แจกันดอกไม้ ทาสีสวย สีทาเล็บผสมน้ำรูป 5 แจกันดอกไม้ ทาสีสวย สีทาเล็บผสมน้ำรูป 6 แจกันดอกไม้ ทาสีสวย สีทาเล็บผสมน้ำรูป 7 แจกันดอกไม้ ทาสีสวย สีทาเล็บผสมน้ำ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน