ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้

รูป 1 ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้

ดอกไม้สวยๆ ประดิษฐ์จากกระดาษย่น

อุปกรณ์

  • กระดาษย่น
  • กรรไกร
  • กาว
  • กิ่งไม้
  • แจกันสวยๆ

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษย่นเป็นริ้วๆ ม้วนทำเป็นดอกไม้ ติดกาวให้แน่น
  2. ตัดปลายออก (ตรงส่วนฐาน)
  3. นำไปติดกับกิ่งไม้
  4. ตกแต่งแจกันให้สวยงาม ทาสีสวยตามชอบ
  5. นำกิ่งไม้ที่ตกแต่งเสร็จแล้ว ประดับแจกัน

นำไปประดับบ้านสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้รูป 3 ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้รูป 4 ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้รูป 5 ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้รูป 6 ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้รูป 7 ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน