ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆ

รูป 1 ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆ

ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืด

อุปกรณ์

  • เสื้อยืด
  • กรรไกร
  • เข็มกับด้าย

วิธีทำ

  1. ตัดแขนเสื้อ ตัดคอเสื้อออก (สังเกตจากรูป)
  2. นำคอเสื้อที่ตัดออก เย็บเป็นหูกระเป๋า
  3. เย็บขอบเสื้อด้านล่างด้วยเข็มกับด้าย

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆรูป 3 ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆรูป 4 ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆรูป 5 ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆรูป 6 ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆรูป 7 ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน