ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยม

รูป 1 ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยม

สอนทำที่ใส่ดินสอ จากกระดาษ

อุปกรณ์

 • กระดาษลอนคู่
 • กรรไกร
 • กาว
 • ไม้บรรทัด
 • ดินสอ
 • สก็อตเทปสีสวย
 • กาว

วิธีทำ

 1. ตัดกระดาษลอนคู่สีสวย ขนาด 14 x 26 ซม., ขนาด 11 x 26 ซม., ขนาด 8 x 26 ซม.
 2. แบ่งเป็น 7 ส่วน สังเกตจากคลิปวีดีโอ
 3. พับเป็นรูปหกเหลี่ยม ตัดปลายด้านล่าง สำหรับพับเป็นก้นกล่องกระดาษ
 4. ประดับขอบด้านข้างด้วยสก็อตเทปสีสวย
 5. ทำ 3 ขนาด นำมาติดเข้าด้วยกัน ประดับดอกไม้

นำไปใส่ของสวยๆ

คลิปวีดีโอ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยมรูป 3 ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยมรูป 4 ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยมรูป 5 ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยมรูป 6 ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยมรูป 7 ทำที่ใส่ดินสอจากกระดาษลูกฟูก ทรงหกเหลี่ยม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน