โคมไฟกระดาษ สีสวย ด้วยสีน้ำ

รูป 1 โคมไฟกระดาษ สีสวย ด้วยสีน้ำ

โคมไฟกระดาษ ตกแต่งสวยๆ

อุปกรณ์

  • โคมไฟกระดาษ
  • สีน้ำ
  • พู่กัน
  • จานสี

วิธีทำ

  1. เลือกโคมไฟกระดาษสีเรียบ หรือ สีขาว
  2. นำพู่กัน จุ่มสีสดใส ระบายลงบนโคมไฟ
  3. ตกแต่งลวดลายให้สวยงาม ตามชอบ

นำไปประดับบ้านสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โคมไฟกระดาษ สีสวย ด้วยสีน้ำรูป 3 โคมไฟกระดาษ สีสวย ด้วยสีน้ำรูป 4 โคมไฟกระดาษ สีสวย ด้วยสีน้ำ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน