สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าว

รูป 1 สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าว

ประดิษฐ์ดอกไม้ จากกระดาษว่าว

อุปกรณ์

  • กระดาษว่าว
  • กรรไกร
  • ลวด
  • ดินสอ
  • ไม้บรรทัด

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษว่าวและกระดาษนิตยสาร ขนาด 6 x 6 ซม. 6 แผ่น
  2. นำมาซ้อนทับกัน
  3. พับสลับ หน้า หลัง
  4. ตัดขอบให้สวยงาม พันตรงกลางด้วยเส้นลวด
  5. คลี่กระดาษออกจากกัน

นำไปประดับแจกันสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าวรูป 3 สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าวรูป 4 สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าวรูป 5 สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าวรูป 6 สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าวรูป 7 สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าว

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน