พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ด

รูป 1 พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ด

ของประดับบอร์ด ดาวกระดาษสวยๆ

อุปกรณ์

  • กระดาษ
  • ไม้บรรทัด
  • กรรไกร
  • ดินสอ

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษรูปดาว
  2. ตัดตามรอย
  3. ใช้ดินสอวาดแฉกดาว (สังเกตตามรูป)
  4. พับดาว โดยใช้เส้นตรงกลาง นูนขึ้น
  5. ทำให้ครบทั้ง 5 แฉก

นำไปประดับบอร์ดสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ดรูป 3 พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ดรูป 4 พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ดรูป 5 พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ดรูป 6 พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ดรูป 7 พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน