ตัดกระดาษ เป็นรูปนางฟ้าตัวเล็กๆ ประดับบอร์ด

รูป 1 ตัดกระดาษ เป็นรูปนางฟ้าตัวเล็กๆ ประดับบอร์ด

ตัดกระดาษ เป็นรูปนางฟ้า น่ารักๆ

อุปกรณ์

  • กระดาษวงกลม
  • กรรไกร
  • กาว

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษวงกลม ขอบด้านนอกกระดาษเป็น หยักสวยๆ
  2. แบ่งวงกลมเป็น 3 ส่วน
  3. ตัดวงกลมเล็กๆ ทำเป็นหัวนางฟ้า
  4. นำทั้งสามส่วน ติดเข้าด้วยกัน

นำไปประดับบอร์ด หรือเจาะรู แขวนประดับสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตัดกระดาษ เป็นรูปนางฟ้าตัวเล็กๆ ประดับบอร์ดรูป 3 ตัดกระดาษ เป็นรูปนางฟ้าตัวเล็กๆ ประดับบอร์ด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน