โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆ

รูป 1 โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆ

โคมไฟประดับบ้านสวยๆ

อุปกรณ์

 • กระดาษ
 • กรรไกร
 • ไม้บรรทัด
 • ดินสอ
 • กาว

วิธีทำ

 1. ตัดครึ่งกระดาษ A4
 2. พับครึ่งกระดาษ
 3. วัดจากขอบกระดาษลงมาประมาณ 1 ซม. ตกแต่งขอบโคมไฟสวยๆ ตามชอบ
 4. จากนั้น วัดกระดาษที่เหลือ ตัดตามช่อง ช่องละ 1 ซม. สังเกตจากคลิปวีดีโอ
 5. คลี่กระดาษที่ตัดเสร็จแล้วออกจากกัน
 6. ติดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน
 7. ติดหูโคมไฟสวยๆ ด้วยกระดาษที่เตรียมไว้

นำไปประดับบ้าน สวยๆ (ใส่หลอดไฟประดับด้านใน)

คลิปวีดีโอ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆรูป 3 โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆรูป 4 โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆรูป 5 โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆรูป 6 โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆรูป 7 โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน