สอนเย็บสมุดโน๊ต จากเชือกเส้นเล็กๆ

รูป 1 สอนเย็บสมุดโน๊ต จากเชือกเส้นเล็กๆ

สมุดโน๊ต เย็บจากกระดาษ

อุปกรณ์

  • กระดาษ A4
  • เข็มกับด้าย
  • ไม้บรรทัด
  • กรรไกร
  • ที่เจาะรู
  • ที่หนีบกระดาษ

วิธีทำ

  1. พับครึ่งกระดาษ A4
  2. เจาะรูตรงกลาง ระยะห่างจุด ประมาณ 1 นิ้ว หนีบขอบกระดาษด้ายที่หนีบกระดาษ
  3. ร้อยเชือก

นำไปใช้งานสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนเย็บสมุดโน๊ต จากเชือกเส้นเล็กๆรูป 3 สอนเย็บสมุดโน๊ต จากเชือกเส้นเล็กๆรูป 4 สอนเย็บสมุดโน๊ต จากเชือกเส้นเล็กๆรูป 5 สอนเย็บสมุดโน๊ต จากเชือกเส้นเล็กๆรูป 6 สอนเย็บสมุดโน๊ต จากเชือกเส้นเล็กๆรูป 7 สอนเย็บสมุดโน๊ต จากเชือกเส้นเล็กๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน