โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้ว

รูป 1 โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้ว

ขวดแก้ว เจาะรู ร้อยสายไฟ

อุปกรณ์

 • ขวดแก้ว
 • สว่าน
 • ถังน้ำ
 • ชุดสายไฟ ติดหลอดไฟ
 • เทปพันสายไฟ
 • กรรไกร
 • แหวนเล็กๆ
 • กาวร้อน
 • ที่ครอบโคมไฟ
 • ของประดับตกแต่ง

วิธีทำ

 1. ล้างทำความสะอาดขวดแก้ว
 2. เจาะรูขวดแก้ว โดยใช้สว่านเจาะ ก่อนเจาะให้ใส่ขวดแก้วลงไปในถังน้ำ เจาะรูในถังน้ำ
 3. ปอกสายไฟ ใส่แหวนพันด้วยเทปพันสายไฟสังเกตวิธีทำจาก คลิปวีดีโอ
 4. ตกแต่งขวดแก้ว ตามชอบ
 5. ประกอบสายไฟกับฐานติดหลอดไฟ
 6. ติดที่ครอบโคมไฟ

นำไปประดับสวยๆ

คลิปวีดีโอ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้วรูป 3 โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้วรูป 4 โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้วรูป 5 โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้วรูป 6 โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้วรูป 7 โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้ว

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน