แจกันลายสวย ทำจากแก้วน้ำ ติดกระดาษ

รูป 1 แจกันลายสวย ทำจากแก้วน้ำ ติดกระดาษ

แจกันแก้วน้ำ ตกแต่งกระดาษสีสวย

อุปกรณ์

  • แก้วน้ำ
  • กระดาษ
  • กรรไกร
  • กาว
  • ดอกไม้

วิธีทำ

  1. พันกระดาษลายสวย รอบแก้วน้ำ ติดกาวให้แน่น
  2. นำแก้วน้ำที่ตกแต่งเสร็จแล้ว นำมาใส่น้ำ ใส่ดอกไม้ ประดับโต๊ะสวยๆ

ทำหลายๆอัน ประดับบ้าน ประดับงานเลี้ยง งานปาร์ตี้สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 แจกันลายสวย ทำจากแก้วน้ำ ติดกระดาษรูป 3 แจกันลายสวย ทำจากแก้วน้ำ ติดกระดาษรูป 4 แจกันลายสวย ทำจากแก้วน้ำ ติดกระดาษ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน