สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆ

รูป 1 สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆ

สอนทำกล่องใส่รูปสวยๆ

อุปกรณ์

 • กล่องใส่รูป
 • กระดาษ
 • กาว
 • กรรไกร
 • ริบบิ้น
 • สก็อตเทป
 • พู่กัน
 • ไม้บรรทัด
 • ดินสอ
 • สก็อตเทป 2 หน้า
 • ของตกแต่งกล่องของขวัญ

วิธีทำ

 1. ทาสีรอบกล่อง ตกแต่งลายตามต้องการ
 2. พับกระดาษสลับด้านหน้า ด้านหลัง พับเป็นชั้นๆ ติดรูปด้านหน้า สลับกัน
 3. ด้านบนติดริบบิ้นสำหรับดึงกระดาษขึ้นจากกล่อง ติดสก็อตเทป
 4. วางกระดาษในกล่อง ติดกระดาษด้านล่างกล่องให้เรียบร้อย
 5. ปิดฝา

นำไปเป็นกล่องของขวัญสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆรูป 3 สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆรูป 4 สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆรูป 5 สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆรูป 6 สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆรูป 7 สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน