ประดิษฐ์ที่ใส่ของ รูปสิงโต จากขวดน้ำ

รูป 1 ประดิษฐ์ที่ใส่ของ รูปสิงโต จากขวดน้ำ

สิงโต ทำจากขวดน้ำเก่าๆ

อุปกรณ์

 • กระดาษลัง
 • กาว
 • กรรไกร
 • สีน้ำ
 • สีเมจิก
 • พู่กัน

วิธีทำ

 1. วาดรูปหน้าสิงโตลงบนกระดาษลัง วาดรูปหางสิงโตลงบนกระดาษ
 2. ตกแต่งตัดตามรอยให้สวยงาม
 3. ตัดขวดพลาสติก เหลือแต่ส่วนล่าง
 4. ทาสีเหลืองทั้งด้านในและด้านนอก
 5. ติดหน้าและหางสิงโตลงไป ที่ขอบด้านนอก

นำไปใส่ของสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ประดิษฐ์ที่ใส่ของ รูปสิงโต จากขวดน้ำรูป 3 ประดิษฐ์ที่ใส่ของ รูปสิงโต จากขวดน้ำรูป 4 ประดิษฐ์ที่ใส่ของ รูปสิงโต จากขวดน้ำ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน