แก้วเทียน ตกแต่งลายสวย ด้วยกระดาษย่น

รูป 1 แก้วเทียน ตกแต่งลายสวย ด้วยกระดาษย่น

แก้วเทียนไข ตกแต่งสวยๆ กระดาษย่นสีสด

อุปกรณ์

  • แก้วเทียนไข
  • กระดาษย่น
  • กรรไกร
  • ตัวปั้ม
  • กาว
  • พู่กัน

วิธีทำ

  1. ปั้มกระดาษลายสวยๆ ลายคล้ายดอกไม้
  2. ปั้มหลายสี
  3. นำไปติดกาว ติดแก้วเทียนที่เตรียมไว้
  4. รอกาวแห้ง

นำไปใส่เทียนประดับบ้านสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 แก้วเทียน ตกแต่งลายสวย ด้วยกระดาษย่นรูป 3 แก้วเทียน ตกแต่งลายสวย ด้วยกระดาษย่นรูป 4 แก้วเทียน ตกแต่งลายสวย ด้วยกระดาษย่น

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน