เต่าทองกระดาษน่ารัก ประดับของขวัญ

รูป 1 เต่าทองกระดาษน่ารัก ประดับของขวัญ

เต่าทองน่ารักๆ ทำจากกระดาษ

อุปกรณ์

 • กระดาษสีสวย
 • ที่ปั้มลายวงกลม
 • ที่ปั้มลายรูปหัวใจ
 • กรรไกร
 • กาว

วิธีทำ

 1. ปั้มกระดาษรูปวงกลม 1 3/4 นิ้ว 2 อัน 2 สี
 2. ปั้มกระดาษรูปวงกลมขนาด 1 นิ้ว 1 อัน สีดำ
 3. ปั้มกระดาษรูปหัวใจ หลายๆดวง ดวงเล็กๆ
 4. ถ้าไม่มีที่ปั้ม ใช้ปริ้นจากคอม หรือวาดลงกระดาษ ใช้กรรไกรตัด
 5. ตัดครึ่งวงกลม 1 3/4 นิ้ว 1 อัน นำไปติดเป็นปีกเต่าทอง
 6. ประกอบเต่าทอง ประดับปีกด้วยรูปหัวใจกระดาษเล็กๆหลายๆดวง

นำเต่าทองที่ได้ ไปตกแต่งประดับกล่องของขวัญสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เต่าทองกระดาษน่ารัก ประดับของขวัญรูป 3 เต่าทองกระดาษน่ารัก ประดับของขวัญรูป 4 เต่าทองกระดาษน่ารัก ประดับของขวัญรูป 5 เต่าทองกระดาษน่ารัก ประดับของขวัญรูป 6 เต่าทองกระดาษน่ารัก ประดับของขวัญ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน