คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งปลายสวยๆ ด้วยกระดุมสีสด

รูป 1 คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งปลายสวยๆ ด้วยกระดุมสีสด

ตกแต่งคลิปหนีบกระดาษสวยๆ ด้วยกระดุมสีสด

อุปกรณ์

  • กระดุม
  • คลิปหนีบกระดาษ
  • กาวร้อน

วิธีทำ

  1. ติดปลายคลิปหนีบกระดาษ ด้วยกระดุมสีสดใส
  2. เลือกติดหลายๆแบบ ตามชอบ

นำไปหนีบกระดาษ คั่นหนังสือสวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งปลายสวยๆ ด้วยกระดุมสีสดรูป 3 คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งปลายสวยๆ ด้วยกระดุมสีสดรูป 4 คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งปลายสวยๆ ด้วยกระดุมสีสด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน