พรมเช็ดเท้า ทำจากไหมพรม

รูป 1 พรมเช็ดเท้า ทำจากไหมพรม

พรมเช็ดเท้า ตกแต่งบ้านสวยๆ ทำจากไหมพรม

อุปกรณ์

  • ผ้าตาราง สำหรับทำพรมเช็ดเท้า
  • ไหมพรม
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ตัดไหมพรมเป็นเส้นๆ ยาวประมาณ 12 ซม.
  2. เรีงกันหลายๆเส้น ผูกตรงกลาง
  3. นำไปติดกับผ้าตาราง ที่เตรียมไว้ ตามช่อง

นำไปประดับบ้านสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 พรมเช็ดเท้า ทำจากไหมพรมรูป 3 พรมเช็ดเท้า ทำจากไหมพรมรูป 4 พรมเช็ดเท้า ทำจากไหมพรมรูป 5 พรมเช็ดเท้า ทำจากไหมพรมรูป 6 พรมเช็ดเท้า ทำจากไหมพรมรูป 7 พรมเช็ดเท้า ทำจากไหมพรม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน