สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ

รูป 1 สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ

สร้อยข้อมือ ร้อยเม็ดลูกปัดสวยๆ

อุปกรณ์

  • เชือก
  • ลูกปัด
  • ลูกปัดเหล็ก (สำหรับปิด หัว-ท้าย)
  • กรรไกร
  • คีม

วิธีทำ

  1. ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ กับเชือกสีสวย
  2. ปิดหัว ปิดท้าย ลูกปัดเม็ดเล็กเหล็กสีสด

นำไปใส่เล่นสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆรูป 3 สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆรูป 4 สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆรูป 5 สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆรูป 6 สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆรูป 7 สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน