บ้านไม้ไอติม เล็กๆ น่ารักๆ

รูป 1 บ้านไม้ไอติม เล็กๆ น่ารักๆ

ประดิษฐ์บ้านไม้ไอติม สวยๆ

อุปกรณ์

  • ไม้ไอติม
  • กาวร้อน

วิธีทำ

  1. เรียงส่วนประกอบบ้านไม้ไอติมสวยๆ (สังเกตการเรียงจากรูป)
  2. นำมาประกอบเป็นตัวบ้าน
  3. ตกแต่งให้สวยงาม

นำไปประดับบ้านสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 บ้านไม้ไอติม เล็กๆ น่ารักๆรูป 3 บ้านไม้ไอติม เล็กๆ น่ารักๆรูป 4 บ้านไม้ไอติม เล็กๆ น่ารักๆรูป 5 บ้านไม้ไอติม เล็กๆ น่ารักๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน