แจกันดอกไม้ ประดับจากกระดาษสีสวย

รูป 1 แจกันดอกไม้ ประดับจากกระดาษสีสวย

แจกันดอกไม้ ตกแต่งกระดาษสีสวย

อุปกรณ์

 • กระดาษสีสวย
 • แก้วน้ำ
 • เชือก
 • กาว
 • กรรไกร
 • ดินสอ

วิธีทำ

 1. ตัดกระดาษสีสวย ขนาด 2 x 2 นิ้ว กรือความสูง ตามขนาดของแก้วน้ำด้านใน ตัดหลายๆแผ่น
 2. นำไปม้วนกับดินสอ ติดกาวให้แน่น
 3. พันเชือก รอบแก้วน้ำ
 4. ติดกระดาษลงไปรอบๆ แก้วน้ำ
 5. พับเชือก ประดับให้สวยงาม

นำไปใส่ดอกไม้ประดับบ้านสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 แจกันดอกไม้ ประดับจากกระดาษสีสวยรูป 3 แจกันดอกไม้ ประดับจากกระดาษสีสวยรูป 4 แจกันดอกไม้ ประดับจากกระดาษสีสวยรูป 5 แจกันดอกไม้ ประดับจากกระดาษสีสวยรูป 6 แจกันดอกไม้ ประดับจากกระดาษสีสวยรูป 7 แจกันดอกไม้ ประดับจากกระดาษสีสวย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน