หลอดไฟเทียนเล็กๆ ตกแต่งขอบด้านนอกด้วยสก็อตเทป

รูป 1 หลอดไฟเทียนเล็กๆ ตกแต่งขอบด้านนอกด้วยสก็อตเทป

ของประดับตกแต่งบ้าน ตกแต่งร้าน ตกแต่งที่ใส่เทียนไข สวยๆ

อุปกรณ์

  • เทียนไขไฟฟ้่า
  • สก็อตเทป
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. นำที่ใส่เทียนไขสวยๆ ตกแต่งขอบด้านนอกด้วยสก็อตเทปสีสดใส
  2. ตกแต่ง 2 สี

นำไปประดับบ้านสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 หลอดไฟเทียนเล็กๆ ตกแต่งขอบด้านนอกด้วยสก็อตเทปรูป 3 หลอดไฟเทียนเล็กๆ ตกแต่งขอบด้านนอกด้วยสก็อตเทปรูป 4 หลอดไฟเทียนเล็กๆ ตกแต่งขอบด้านนอกด้วยสก็อตเทปรูป 5 หลอดไฟเทียนเล็กๆ ตกแต่งขอบด้านนอกด้วยสก็อตเทปรูป 6 หลอดไฟเทียนเล็กๆ ตกแต่งขอบด้านนอกด้วยสก็อตเทปรูป 7 หลอดไฟเทียนเล็กๆ ตกแต่งขอบด้านนอกด้วยสก็อตเทป

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน