สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CD

รูป 1 สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CD

ของประดับบ้าน นำมาตกแต่งใหม่ จากแผ่น CD

อุปกรณ์

  • จานประเบื้อประดับสวน ใบเก่า
  • แผ่น CD
  • กาวติดแน่น กันน้ำ
  • ปูนยาแนว
  • ไม้พาย
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ตัดแผ่น CD เป็นชิ้นๆ ติดกาว ประดับจานกระเบื้อง
  2. จากนั้นผสมปูนยาแนว ตามร่อง
  3. ขัดส่วนเกินออก (สังเกตตามรูปด้านล่าง)

นำไปประดับสวน สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CDรูป 3 สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CDรูป 4 สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CDรูป 5 สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CDรูป 6 สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CDรูป 7 สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CD

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน