ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆ

รูป 1 ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆ

ตกแต่งปกเสื้อสวยๆ ด้วยเม็ดมุก

อุปกรณ์

  • เสื้อ
  • เข็มกับด้าย
  • กรรไกร
  • เม็ดมุก

วิธีทำ

  1. เย็บปกเสื้อตกแต่งเม็ดมุกสวยๆ
  2. เย็บเยอะตรงส่วนปลาย จากนั้นกระจายรอบปกเสื้อที่เหลือ
  3. ทำให้เหมือนกันทั้ง 2 ด้าน

นำไปใส่สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆรูป 3 ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆรูป 4 ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆรูป 5 ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆรูป 6 ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆรูป 7 ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน