ห่อขวดไวน์สวยๆ ลายต้นคริสต์มาส

รูป 1 ห่อขวดไวน์สวยๆ ลายต้นคริสต์มาส

ขวดไวน์สวยๆ ตกแต่งด้วยกระดาษ ประดับผ้าแก้วสีสวย

อุปกรณ์

 • กระดาษแข็ง
 • กระดาษห่อของขวัญ สีสวย
 • ของประดับ
 • ขวดไวน์
 • กาวร้อน กาวยิง
 • กรรไกร

วิธีทำ

 1. ตัดกระดาษแข็งเป็นรูปกรวย นำไปหุ้มขวดไวน์สวยๆ
 2. ตัดกระดาษห่อของขวัญ สีสวย เป็นรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัส ขนาดประมาณ 3 x 3 นิ้ว
 3. พับตามรูปด้านล่าง
 4. นำไปติดที่ฐานกรวยกระดาษ ที่หุ้มขวดไวน์
 5. ประดับด้วย ของประดับน่ารักๆ คล้ายๆ ต้นคริสต์มาส

นำไปมอบให้คนสำคัญๆ ในเทศกาลสำคัญๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ห่อขวดไวน์สวยๆ ลายต้นคริสต์มาสรูป 3 ห่อขวดไวน์สวยๆ ลายต้นคริสต์มาสรูป 4 ห่อขวดไวน์สวยๆ ลายต้นคริสต์มาส

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน