นาฬิกาตั้งโต๊ะ ทำจากเบรกจักรยาน

รูป 1 นาฬิกาตั้งโต๊ะ ทำจากเบรกจักรยาน

นาฬิกาตั้งโต๊ะสวยๆ

วิธีทำ

 1. เบรกจักรยาน
 2. อุปกรณ์ติดตั้งนาฬิกา
 3. น็อต

วิธีทำ

 1. ล้าง เช็ด ถู ทำความสะอาดเบรกจักรยาน
 2. ติดอุปกรณ์ติดตั้งนาฬิกาลงไป ด้านหลัง
 3. ติดน็อตด้านล่าง สำรับทำฐานตั้ง (สังเกตตามรูป)

นำไปประดับบ้าน หรือใส่กล่อง ทำเป็นของขวัญ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 นาฬิกาตั้งโต๊ะ ทำจากเบรกจักรยานรูป 3 นาฬิกาตั้งโต๊ะ ทำจากเบรกจักรยานรูป 4 นาฬิกาตั้งโต๊ะ ทำจากเบรกจักรยานรูป 5 นาฬิกาตั้งโต๊ะ ทำจากเบรกจักรยาน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน