ดอกไม้กระดาษ พับกรวย เรียงซ้อนกัน

รูป 1 ดอกไม้กระดาษ พับกรวย เรียงซ้อนกัน

ดอกไม้กระดาษทำเองสวยๆ

อุปกรณ์

  • กระดาษ
  • กรรไกร
  • กาว
  • กระดุม
  • วงกลม
  • ดินสอ

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษเป็นวงกลม จากนั้นพับเป็นกรวย นำมาวางติดกันเป็นดอกไม้
  2. ทำชั้นล่างเสร็จ ติดชั้นบนต่อ ตัดกระดาษเป็นวงกลมเล็กกว่าด้านบน
  3. ติดเกสรด้วยกระดุมสวยๆ

นำไปประดับกล่องของขวัญ ประดับบอร์ดสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ดอกไม้กระดาษ พับกรวย เรียงซ้อนกันรูป 3 ดอกไม้กระดาษ พับกรวย เรียงซ้อนกันรูป 4 ดอกไม้กระดาษ พับกรวย เรียงซ้อนกัน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน