ต้นคริสต์มาส ต้นเล็กๆ ทำจากลวดสีสวย ประดับพู่

รูป 1 ต้นคริสต์มาส ต้นเล็กๆ ทำจากลวดสีสวย ประดับพู่

สอนทำต้นคริสต์มาส ต้นเล็กๆ

อุปกรณ์

  • ลวด chenille stems (สังเกตตามรูป)
  • กรรไกรหรือคีมตัดลวด
  • ลูกปัด

วิธีทำ

  1. ตัด ลวด chenille stems ขนาดเล็กใหญ่ เรียงตามลำดับ
  2. นำมาพันเป็นต้นคริสต์มาส ต้นเล็กๆ
  3. ประดับแต่ละกิ่งด้วยลูกปัด เม็ดเล็กๆ

นำไปประดับ วันคริสต์มาส น่ารักๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ต้นคริสต์มาส ต้นเล็กๆ ทำจากลวดสีสวย ประดับพู่รูป 3 ต้นคริสต์มาส ต้นเล็กๆ ทำจากลวดสีสวย ประดับพู่รูป 4 ต้นคริสต์มาส ต้นเล็กๆ ทำจากลวดสีสวย ประดับพู่รูป 5 ต้นคริสต์มาส ต้นเล็กๆ ทำจากลวดสีสวย ประดับพู่รูป 6 ต้นคริสต์มาส ต้นเล็กๆ ทำจากลวดสีสวย ประดับพู่รูป 7 ต้นคริสต์มาส ต้นเล็กๆ ทำจากลวดสีสวย ประดับพู่

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน