ไอเดียห่อของขวัญสวยๆ ผูกริบบิ้น น่ารักๆ

รูป 1 ไอเดียห่อของขวัญสวยๆ ผูกริบบิ้น น่ารักๆ

ไอเดียทำโบว์ห่อของขวัญ

อุปกรณ์

  • ริบบิ้น
  • กล่องของขวัญ
  • เชือก
  • ลูกบอลเล็กๆ
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ห่อกล่องของขวัญ ด้วยริบบิ้น
  2. นำลูกบอลเล็กๆ ร้อยรวมกัน ประมาณ 5 ลูก
  3. ผูกเสร็จ นำไปประดับกล่องของขวัญ น่ารักๆ ตรงโบว์ที่ผูกกล่องของขวัญ

นำไปมอบให้คนสำคัญๆ ในวันสำคัญๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไอเดียห่อของขวัญสวยๆ ผูกริบบิ้น น่ารักๆรูป 3 ไอเดียห่อของขวัญสวยๆ ผูกริบบิ้น น่ารักๆรูป 4 ไอเดียห่อของขวัญสวยๆ ผูกริบบิ้น น่ารักๆรูป 5 ไอเดียห่อของขวัญสวยๆ ผูกริบบิ้น น่ารักๆรูป 6 ไอเดียห่อของขวัญสวยๆ ผูกริบบิ้น น่ารักๆรูป 7 ไอเดียห่อของขวัญสวยๆ ผูกริบบิ้น น่ารักๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน