ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆ

รูป 1 ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆ

สอนทำของประดับตกแต่งสวยๆ

อุปกรณ์

  • ถาด
  • สก็อตเทป
  • กรรไกร
  • ทองคำเปลว
  • กากเพชร
  • กาว
  • พู่กัน

วิธีทำ

  1. นำของตกแต่งถาด ติดกับถาด ออกแบบลวดลายสวยๆ เช่น ลายสามเหลี่ยม ลายดาว … ติดด้วยสก็อตเทป
  2. ติดสก็อตเทป ทำลายสวยๆ เทกากเพชรสวยๆลงไปบริเวณช่องว่าง รอกาวแห้ง แกะสก็อตเทปออก
  3. ติดขอบ ประดับด้วยทองคำเปลวสวยๆ ติดด้านนอกด้านใน ให้สวยงาม ตามไอเดีย

นำไปใส่โทรศัพท์ ใส่ของใช้กระจุกกระจิก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆรูป 3 ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆรูป 4 ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆรูป 5 ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆรูป 6 ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆรูป 7 ตกแต่งที่ใส่ของใช้แบบง่ายๆ ลายแปลกๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน