โมบายหิมะปลอม ประดับบ้าน ทำจากหลอด

รูป 1 โมบายหิมะปลอม ประดับบ้าน ทำจากหลอด

ของตกแต่งสวยๆ ทำจากหลอด

อุปกรณ์

  • หลอดดูดน้ำ
  • เชือก
  • กรรไกร
  • กาวยิง

วิธีทำ

  1. ตัดหลอดให้มีขนาด 3 นิ้ว 3 อัน
  2. นำมาวางทับกัน เป็นรูป หิมะหลอม ติดทับกันด้วยกาวยิง
  3. ทำหลายๆดอก
  4. เมื่อนำไปทำโมบายดอกไม้ ให้สอดแต่ละดอก เข้าไปในเชือก
  5. ทิ้งระยะห่างให้สวยงาม

นำไปประดับบ้าน ตามต้องการ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โมบายหิมะปลอม ประดับบ้าน ทำจากหลอดรูป 3 โมบายหิมะปลอม ประดับบ้าน ทำจากหลอดรูป 4 โมบายหิมะปลอม ประดับบ้าน ทำจากหลอดรูป 5 โมบายหิมะปลอม ประดับบ้าน ทำจากหลอดรูป 6 โมบายหิมะปลอม ประดับบ้าน ทำจากหลอดรูป 7 โมบายหิมะปลอม ประดับบ้าน ทำจากหลอด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน