ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่าย

รูป 1 ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่าย

ตกแต่งไฟกระพริบสวยๆ ด้วยแผ่นพลาสติก แบบตาข่าย

อุปกรณ์

  • แผ่นพลาสติกตาข่าย
  • กรรไกร
  • แบบลายดาว
  • ห่วง
  • คีมดัดห่วง
  • ไฟกระพริบ

วิธีทำ

  1. ตัดแผ่นพลาสติกเป็นรูปดาว
  2. อ้าห่วงคล้องพลาสติก นำมาติดตรงกลางแผ่นพลาสติกรูปดาวที่ตัดเสร็จจากข้อ 1
  3. นำไปติดกับไฟกระพริบ ดัดห่วงที่คล้องกับแผ่นพลาสติกรูปดาว กับหลอดไฟ

นำไปประดับบ้านสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่ายรูป 3 ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่ายรูป 4 ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่ายรูป 5 ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่ายรูป 6 ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่ายรูป 7 ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่าย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน