การ์ดวันพ่อ 3D เปิดจากกล่อง

รูป 1 การ์ดวันพ่อ 3D เปิดจากกล่อง

การ์ดวันพ่อ 3D กล่อง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แพทเทิร์นการ์ดวันพ่อ ตัดตามรอย
  2. พับตามรอยจุดประ
  3. นำมาเชื่อมต่อกัน เรียง A B C D E
  4. ปิดฝาด้านบน

นำไปใส่ซอง มอบให้พ่อ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 การ์ดวันพ่อ 3D เปิดจากกล่องรูป 3 การ์ดวันพ่อ 3D เปิดจากกล่องรูป 4 การ์ดวันพ่อ 3D เปิดจากกล่องรูป 5 การ์ดวันพ่อ 3D เปิดจากกล่องรูป 6 การ์ดวันพ่อ 3D เปิดจากกล่องรูป 7 การ์ดวันพ่อ 3D เปิดจากกล่อง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน