หมวกผ้า ประดับเม็ดมุกเม็ดเล็กๆ

รูป 1 หมวกผ้า ประดับเม็ดมุกเม็ดเล็กๆ

หมวกสวยๆ ตกแต่งเม็ดมุก เม็ดเล็กๆ

อุปกรณ์

  • หมวก
  • มุกเม็ดเล็กๆ
  • เข็มกับด้าย
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. นำเม็ดมุกเม็ดเล็กๆ ประดับรอบหมวก
  2. เย็บด้วยเข็มกับด้าย

นำไปใส่สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 หมวกผ้า ประดับเม็ดมุกเม็ดเล็กๆรูป 3 หมวกผ้า ประดับเม็ดมุกเม็ดเล็กๆรูป 4 หมวกผ้า ประดับเม็ดมุกเม็ดเล็กๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน