นางฟ้าแฟร์รี่ ทำจากแก้วน้ำพลาสติก

รูป 1 นางฟ้าแฟร์รี่ ทำจากแก้วน้ำพลาสติก

นางฟ้าแฟร์รี่ ทำจากแก้วพลาสติก

อุปกรณ์

 • แก้วน้ำพลาสติก
 • หลอดไฟเล็กๆ
 • กระดาษ
 • กรรไกร
 • สีเทียน
 • สีเมจิก
 • กาว

วิธีทำ

 1. ตัดกระดาษ ขนารอบแก้วน้ำพลาสติก
 2. นำไประบายสีด้วยสีเทียน
 3. พับเป็นชั้นๆ ตัดทำลายสวยๆ
 4. วาดขอบลายต่างๆ บนกระดาษด้วยสีเมจิก
 5. วาดรูปหน้า ปีก นางฟ้าแฟร์รี่น่ารักๆ
 6. นำไปติดกับแก้วน้ำพลาสติก

ทำเสร็จ นำไปครอบหลอดไฟเล็กๆ ประดับบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 นางฟ้าแฟร์รี่ ทำจากแก้วน้ำพลาสติกรูป 3 นางฟ้าแฟร์รี่ ทำจากแก้วน้ำพลาสติกรูป 4 นางฟ้าแฟร์รี่ ทำจากแก้วน้ำพลาสติกรูป 5 นางฟ้าแฟร์รี่ ทำจากแก้วน้ำพลาสติกรูป 6 นางฟ้าแฟร์รี่ ทำจากแก้วน้ำพลาสติกรูป 7 นางฟ้าแฟร์รี่ ทำจากแก้วน้ำพลาสติก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน