โมบายดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกไม้ปลอม

รูป 1 โมบายดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกไม้ปลอม

ดอกไม้ประดับสวยๆ ประดับบ้าน วันปาร์ตี้

อุปกรณ์

  • ไฟกระพริบ
  • ดอกไม้ประดิษฐ์ สำเร็จรูป แบบพลาสติก
  • คัตเตอร์
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. เลือกดอกไม้สวยๆ ตัดก้านทิ้ง
  2. เจาะรูเอาเกสรตรงกลางออก
  3. นำไปใส่ไฟกระพริบให้ครบทุกดวง

นำไปประดับบ้านสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โมบายดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกไม้ปลอมรูป 3 โมบายดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกไม้ปลอมรูป 4 โมบายดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกไม้ปลอมรูป 5 โมบายดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกไม้ปลอมรูป 6 โมบายดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกไม้ปลอมรูป 7 โมบายดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกไม้ปลอม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน