ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ห่อกระดาษสีสด

รูป 1 ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ห่อกระดาษสีสด

สอนทำกล่องจากวัสดุเหลือใช้ ห่อกระดาษสีสดใส

อุปกรณ์

  • กล่องใส่ขนมเก่าๆ
  • กระดาษสีสดใส
  • กาว
  • กรรไกร
  • พู่กัน
  • ของประดับ

วิธีทำ

  1. ห่อกล่องด้านนอกด้วยกระดาษสีสด
  2. ตกแต่งฝากล่องให้สวยงาม
  3. ห่อหลายๆแบบ

นำไปของกระจุกกระจิก ตามต้องการ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ห่อกระดาษสีสดรูป 3 ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ห่อกระดาษสีสดรูป 4 ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ห่อกระดาษสีสดรูป 5 ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ห่อกระดาษสีสดรูป 6 ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ห่อกระดาษสีสดรูป 7 ตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆ ห่อกระดาษสีสด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน