โบว์ประดับกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษสีสด

รูป 1 โบว์ประดับกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษสีสด

กระดาษห่อของขวัญ ทำเป็นโบว์ประดับกล่องของขวัญ สวยๆ

อุปกรณ์

  • กระดาษห่อของขวัญ
  • กรรไกร
  • กาว

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษห่อของขัวญเป็นรูปวงกลม 2 นิ้ว
  2. พับ ตัดเป็น 8 แฉก
  3. ม้วน ให้ปลายแหลม ทั้ง 8 แฉก
  4. ติดกาวให้แน่น
  5. ทำซ้อนกัน 3 ชั้น (ชั้นสุดท้าย กดเข้าไปด้านใน)

นำไปประดับกล่องของขวัญสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โบว์ประดับกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษสีสดรูป 3 โบว์ประดับกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษสีสดรูป 4 โบว์ประดับกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษสีสด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน