กล่องของขวัญวันพ่อ ตกแต่งข้อความ น่ารักๆ

รูป 1 กล่องของขวัญวันพ่อ ตกแต่งข้อความ น่ารักๆ

กล่องของขวัญ ตกแต่งสวยๆ มอบให้แม่

อุปกรณ์

  • กล่องกลม
  • กระดาษ
  • กาว
  • กรรไกร
  • ของประดับ

วิธีทำ

  1. ประดับกล่องกลมด้านหน้าด้วยกระดาษ เขียนข้อความสั้นๆลงไปบนกล่องกลม
  2. ตกแต่งให้สวยงาม นำไปติดหน้ากล่องกลม
  3. ด้านใน ติดข้อความสั้นๆ

นำไปมอบให้พ่อ ในวันพ่อ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กล่องของขวัญวันพ่อ ตกแต่งข้อความ น่ารักๆรูป 3 กล่องของขวัญวันพ่อ ตกแต่งข้อความ น่ารักๆรูป 4 กล่องของขวัญวันพ่อ ตกแต่งข้อความ น่ารักๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน