โคมไฟเล็กๆ ใส่เทียนไข ครอบแก้วกระดาษ

รูป 1 โคมไฟเล็กๆ ใส่เทียนไข ครอบแก้วกระดาษ

แก้วกระดาษ ตกแต่งครอบแก้วเทียน สวยๆ

อุปกรณ์

  • แก้วไวน์
  • เทียนไขเล็กๆ
  • แก้วกระดาษ
  • กรรไกร
  • คัตเตอร์

วิธีทำ

  1. เลือกแก้วกระดาษ ครอบแก้วไวน์ ตกแต่งแก้วกระดาษให้สวยงาม
  2. ใส่เทียนไขลงไปในแก้วไวน์
  3. ครอบปากแก้วไวน์ ด้วยแก้วกระดาษ (แก้วกระดาษ เจาะรูก้นแก้วออก)

ติดไฟ นำไปประดับโต๊ะสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โคมไฟเล็กๆ ใส่เทียนไข ครอบแก้วกระดาษรูป 3 โคมไฟเล็กๆ ใส่เทียนไข ครอบแก้วกระดาษ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน