แม็คเน็ตน่ารักๆ ประดับฝาขวดน้ำอัดลม

รูป 1 แม็คเน็ตน่ารักๆ ประดับฝาขวดน้ำอัดลม

แม็กเน็ตติดตู้เย็น ทำจากฝากระป๋องน้ำอัดลม

อุปกรณ์

  • ฝาขวดน้ำอัดลม
  • กระดาษสีสวย
  • กาว
  • แม่เหล็ก
  • กรรไกร
  • ของประดับ

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษรูปวงกลม สำหรับใส่ฝาขวดน้ำอัดลมได้พอดี
  2. นำกระดาษที่ได้ ติดด้านในฝาขวดน้ำอัดลม
  3. ติดของประดับ ผึ้งกระดาษ หรือสัตว์อื่นน่ารักๆ
  4. พลิกด้านหลัง ติดแถบแม่เหล็ก

นำไปประดับตู้เย็บ หรือกระป๋องใส่ดินสอ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 แม็คเน็ตน่ารักๆ ประดับฝาขวดน้ำอัดลมรูป 3 แม็คเน็ตน่ารักๆ ประดับฝาขวดน้ำอัดลมรูป 4 แม็คเน็ตน่ารักๆ ประดับฝาขวดน้ำอัดลมรูป 5 แม็คเน็ตน่ารักๆ ประดับฝาขวดน้ำอัดลม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน