จานรองแก้ว ลายผลไม้ ระบายสีน้ำ

รูป 1 จานรองแก้ว ลายผลไม้ ระบายสีน้ำ

จานรองแก้วลายผลไม้สวยๆ

อุปกรณ์

  • แผ่นไม้ก็อกวงกลม (สำหรับรองแก้ว)
  • สีน้ำ
  • พู่กัน

วิธีทำ

  1. ออกแบบสี ออกแบบลายที่ต้องการวาด ลงบนกระดาษ
  2. ระบายสี วาดภาพสีสวย บนไม้ก็อก สำหรับรองแก้ว
  3. รอสีแห้ง

นำไปรองแก้วสวยๆ ประดับบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 จานรองแก้ว ลายผลไม้ ระบายสีน้ำรูป 3 จานรองแก้ว ลายผลไม้ ระบายสีน้ำรูป 4 จานรองแก้ว ลายผลไม้ ระบายสีน้ำ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน