ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้ว

รูป 1 ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้ว

ของเล่นทำเอง จากผ้าสีสด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แพทเทิร์น มังกร ตัดกระดาษตามรอย
  2. นำมาวางบนกระดาษ ตัดแบบละ 2 อัน สีต่างกัน
  3. เย็บติดกับด้วยเข็มกับด้าย โดยทำมังกรที่มีหนามแหลมไว้ด้านใน
  4. เหลือที่ตรงกลาง สำหรับสอดนิ้วเข้าไปด้านใน

นำไปให้เด็กเล่น

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้วรูป 3 ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้วรูป 4 ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้วรูป 5 ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้วรูป 6 ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้วรูป 7 ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้ว

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน