แจกันดอกไม้ ตกแต่งลายสวย จากผ้าลายดอก

รูป 1 แจกันดอกไม้ ตกแต่งลายสวย จากผ้าลายดอก

แจกันดอกไม้ ตกแต่งลายสวย

อุปกรณ์

  • ผ้าลายดอกไม้สวยๆ
  • กาว
  • กรรไกร
  • แจกัน

วิธีทำ

  1. ตัดลายดอกไม้สวยๆ ประดับด้านข้างแจกัน
  2. ติดด้วยกาวให้แน่น
  3. หรือ นำผ้าสีสวย ติดทุกมุมของแจกันดอกไม้ แบบสี่เหลี่ยม
  4. รอกาวแห้ง

นำไปใส่น้ำ ใส่ดอกไม้ ประดับบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 แจกันดอกไม้ ตกแต่งลายสวย จากผ้าลายดอกรูป 3 แจกันดอกไม้ ตกแต่งลายสวย จากผ้าลายดอกรูป 4 แจกันดอกไม้ ตกแต่งลายสวย จากผ้าลายดอกรูป 5 แจกันดอกไม้ ตกแต่งลายสวย จากผ้าลายดอกรูป 6 แจกันดอกไม้ ตกแต่งลายสวย จากผ้าลายดอกรูป 7 แจกันดอกไม้ ตกแต่งลายสวย จากผ้าลายดอก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน