ของเล่นแฮมสเตอร์ ทำจากขวดน้ำพลาสติก

รูป 1 ของเล่นแฮมสเตอร์ ทำจากขวดน้ำพลาสติก

ทำของเล่นแฮมสเตอร์ จากขวดน้ำพลาสติก

อุปกรณ์

  • ขวดน้ำพลาสติก
  • สก็อตเทปสีดำ
  • คัตเตอร์
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ขวดน้ำพลาสติก ตัดปลายด้านบน กับด้านล่างออก
  2. พันปากขวดและก้นขวดด้วยสก็อตเทป
  3. เจาะรูด้านข้างขวด เชื่อมขวดเข้าด้วยกัน
  4. ทำเป็นแฉกๆ ทางเดินสำหรับแฮมสเตอร์

ลองนำไอเดียที่นำมาฝาก ไปปรับใช้นะคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ของเล่นแฮมสเตอร์ ทำจากขวดน้ำพลาสติกรูป 3 ของเล่นแฮมสเตอร์ ทำจากขวดน้ำพลาสติกรูป 4 ของเล่นแฮมสเตอร์ ทำจากขวดน้ำพลาสติกรูป 5 ของเล่นแฮมสเตอร์ ทำจากขวดน้ำพลาสติกรูป 6 ของเล่นแฮมสเตอร์ ทำจากขวดน้ำพลาสติกรูป 7 ของเล่นแฮมสเตอร์ ทำจากขวดน้ำพลาสติก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน