ที่รองแก้วน้ำ ลายใบไม้ เย็บจากผ้าสักกะหลาด

รูป 1 ที่รองแก้วน้ำ ลายใบไม้ เย็บจากผ้าสักกะหลาด

ที่วางแก้วน้ำ ทำจากผ้าสักกะหลาด

สิ่งประดิษฐ์

  • ผ้าสักกะหลาด
  • กรรไกร
  • เข็มกับด้าย
  • จักรเย็บผ้า

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าสักกะหลาดวงกลม ขนาด 4 นิ้ว 3 ผืน
  2. ตัดตรงกลางเป็นรูปใบไม้ 2 ชิ้น
  3. เย็บขอบใบไม้ เย็บลายใบไม้
  4. ตกแต่งเย็บติดกัน 3 ผืน ผืนที่ไม้ได้เจาะรู อยู่ตรงกลาง (สังเกตตามรูป)

นำไปวางแก้วน้ำประดับบ้านสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ที่รองแก้วน้ำ ลายใบไม้ เย็บจากผ้าสักกะหลาดรูป 3 ที่รองแก้วน้ำ ลายใบไม้ เย็บจากผ้าสักกะหลาดรูป 4 ที่รองแก้วน้ำ ลายใบไม้ เย็บจากผ้าสักกะหลาดรูป 5 ที่รองแก้วน้ำ ลายใบไม้ เย็บจากผ้าสักกะหลาด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน